• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขา/เท้า โดยมีข้อปฏิบัติแนะนำดังนี้
1. ล้างเท้าด้วยสบู่ ถูสูะอาด เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้ง
2. หมั่นตรวจเท้าทุกวัน หากซีดคล้ำ หรือมีตาปลา ตุ่ม พุพอง ควรรีบไปพบแพทย์
3. ป้องกันผิวแห้ง ผิวแตก ด้วยโลชั่น เพื่อป้องกันผิวแตกโรคแทรกซ้อน
4. ถุงน่องหรือถุงรองเท้าไม่รัดแน่น แนะนำถุงที่เป็นใยฝ้าย
5. เลือกรองเท้ามาใส่ให้พอเหมาะ ไม่บีบแน่นเกิน
6. เลี่ยงการแช่เท้าหรือขาในน้ำนานๆ เพราะจะทำให้ผิวหนังเปื่อย
7. เมื่อเท้ามีบาดแผล รีบล้างแผล หากเกิดการอักเสบนานให้รีบปรึกษาแพทย์
8. หมั่นตัดเล็บสม่ำเสมอ ไม่ให้เล็บเบียดกับเนื้อ เพราะจะเกิดแผลง่าย
9. หมั่นบริหารเท้า ให้เลือดไหลเวียน
10. ควรงดสูบบุหรี่