• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สีเคมีกาย มากสี มากโรค

 

สีกับสรรพสิ่งในสากลโลกเป็นของคู่กัน ร่างกายมีสีต่าง ๆ ที่เป็นตัวบอกโรค อย่าลืมว่านะว่า มากสีก็มากโรค