• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

DoctorMe แอปพลิเคชันด้านสุขภาพบน ios ตัวแรกของไทยให้คุณรู้วิธีดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตัวเอง

โดยผู้ใช้ iPhone,iPod Touch หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Apple App Store หรือ http://doctorme.in.th กรุณาส่งคำแนะนำ + ปัญหา

ที่พบมาได้ที่ [email protected] ซึ่ง สสส. จะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยตัวเอง