• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประคบเย็นรักษาการบาดเจ็บ

 

การประคบเย็น จะมีผลทำให้เลือดหมุนเวียนช้าลง ให้หยุดเลือดตกภายในนั้นให้ได้เร็ว เนื่องจากความบาดเจ็บภายใน (เช่นเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อฉีกขาด มีการตกเลือดภายใน) นอกจากนี้ การประคบเย็นทำหน้าที่เหมือนให้ยาชาเฉพาะที่ ช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยคลายปวดเมื่อต้องเกร็งกล้ามเนื้ออยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน ๆ