• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

 

ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ามีดังนี้
ทำให้หลอดเลือดฝอย ขยายเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้การส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง และ ร่างกายได้มากขึ้น
กระตุ้นให้สมองเกิดความจำดี ช่วยเพิ่มมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ ทำให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด
ทำให้จิตใจสบาย ช่วยให้มีสมาธิในการทำงาน