• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เหล้า เบียร์ทำให้หลับเป็นตาย

อันตราย! เมาแล้วหลับเป็นตายได้
เเอลกอฮอล์ทุกชนิด เบียร์ ไวน์ เหล้า เท่ากับยานอนหลับ ดื่มมากๆแล้วขับมักจบลงที่หลับคาพวงมาลัย