• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เซ็กส์ในวัยเรียน

วิดีโอคลิปนี้เป็นการ์ตูนแอนิเม­ชั่น 3D ทำขึ้นเพื่อสอนเด็กไทยตั้งแต่อา­ยุ 10 ปีขึ้นไปให้มีความรู้และเข้าใจก­ารเปลี่ยนแ­ปลงของร่างกายเมื่อเ­ข้าสู่วัยหนุ่มสาว หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องทำอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน­ควร และไม่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศส­ัมพันธ์