• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รู้ก่อนป้องกันและห่างไกลโรคสมองเสื่อม

โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้เชียวชาญด้านโรคสมองเสื่อมและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
ตอนที่ 1
 

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 3

 

ตอนที่ 4