• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบริหารสมองเป็น 2 เท่าในคนทุกวัย

โดย อาจารย์สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brain Activation ของเมืองไทย
และเจ้าของผลงานหนังสือคุณภาพเรื่อง “กลยุทธ์กดปุ่มสมองไว” และ “บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม”
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556  จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
ตอนที่ 1

 
ตอนที่ 2
 

 

ตอนที่ 3

 
 
ตอนที่ 4