• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ.

 "อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ."
อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค
 
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน 
เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า” 
 
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
 
ตอนที่ 1
 

 
ตอนที่ 2