• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต

ร่วมผ่อนคลายไปกับ "ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต"
สร้างความเบิกบานให้ชีวิต ลดความตึงเครียดในปัจจุบัน
วิทยากรโดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์
ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.