• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา

พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา
วิทยากรโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
ตอนที่ 1
 
ตอนที่ 2