• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ที่สดใส 2559

ทำความสุขอย่างไรให้มีสุขภาพดีตลอดปี วิทยากรโดย รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, การออกกำลังกาย
 
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
ตอนที่ 1
 
ตอนที่ 2