• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การสร้างความสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยท่าบริหารพลังธาตุทั้ง 5

"ต้อนรับสงกรานต์ มาสร้างความสุขปีใหม่ไทย
การสร้างความสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยท่าบริหารพลังธาตุทั้ง 5”
 
โดย อาจารย์โสภา ธมชาติพงศ์ และทีมงาน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.