• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แค่กล้าคิด... เพื่อชีวิตที่ใช่

โดย โค้ชป้าชมพู่ และโค้ชป้าทับทิม ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย Thailand's Got Talent ปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)