• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รักตัวเอง รักสุขภาพ กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

โดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล ผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกายเป็นรายโรค/รายบุคคลตามสรีระร่างกาย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.
 
จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้านและ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย