• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

น้ำเกลือชาวบ้าน

สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปน้ัน แต่จริงๆ แล้วเราสามารถทำ "น้ำเกลือแร่ชาวบ้าน" เพื่อใช้ดื่มเองได้ง่ายๆ ทุกท่านสามารถเรียนรู้วิธีการทำได้จากคลิปวิดีโอนี้