• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินอย่างไรเมื่อเป็นเกาต์

ถ้าเรารู้จักเลือกกินอาหารให้ดี นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้แล้ว ยังช่วยบรรเทาโรคที่เป็นอยู่ให้ทุเลาได้อีกด้วย