• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์ (15กค60)

สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ลืมแว่นตาไปได้เลย รวมทั้วฟี้นฟู ต้อกระจก ต้อหิน โดย อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูสายตาด้วยวิถีธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้านและ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)