• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"โยคะหัวเราะ" ความสุขที่หาได้ง่ายๆ

โดย อาจารย์วินเนอร์ อรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้เชี่ยวชาญโยคะหัวเราะจากอินเดีย
 
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน