• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน

วิทยากรโดย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนจีน วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน