• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดำเนินชีวิตด้วยสติ ชีวิตมีความสุข

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  จิตแพทย์ผู้เขี่ยวชาญจิตตปัญญาศึกษา วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.