• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุขภาพดี เริ่มต้นที่จิตใต้สำนึก เรียนรู้การใช้ศาสตร์ NLP

โดยวิทยากร  อาจารย์ศักดา สวัสดิชีวิน และอาจารย์จรรยาพร ชื่นชวน ผู้เชี่ยวชาญ Mindset เพื่อดึงศักยภาพในการสร้างสุขภาพให้ตนเอง ด้วยการปรับ mindset ด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านระดับจิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Unconscious) วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม. จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)