• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นอนอย่างไรให้มีสุขภาพดี

มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "นอนอย่างไรให้มีสุขภาพดี" โดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.