• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

8 หนทางสมองสร้างสุข

เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ไม่ว่าอายุจะมากขึ้นเท่าไหร่ ความเชื่่อที่ว่ายิ่งอายุมาก สมองจะยิ่งเสื่อม ฝ่อ ไม่สามารถสู้เด็กได้นั้นไม่เป็นความจริง