• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคประจำตัวแบบนี้ ถ้าติดโควิด 19 อาการรุนแรง

โรคประจำตัวแบบนี้ ถ้าติดโควิด 19 อาการรุนแรง
กลุ่มโรคเสี่ยงเป็น covid-19 รุนแรง