• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อย่าละเลย! สัญญาณเตือน ภาวะหัวใจวาย

อย่าละเลย! สัญญาณเตือน ภาวะหัวใจวาย
ภาวะหัวใจวาย  มักเกิดขึ้นฉับพลัน รุนแรง มีอาการเจ็บปวดในระดับที่ยังทนได้ ทำให้บ่อยครั้งติดกับดักเพราะคิดว่า "ไม่เป็นไรมั้ง" และ ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มาดูกันว่าสัญญาณเตือนของภาวะหัวใจวาย มีอาการอย่างไรบ้าง 
- สาเหตุของภาวะหัวใจวาย
- อาการของภาวะหัวใจวาย
- การรักษาภาวะหัวใจวาย