• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เริ่มต้นออกกำลังกาย ง่ายๆ ด้วยการเดิน

เริ่มต้นออกกำลังกาย ง่ายๆ ด้วยการเดิน
สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น สามารถเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างง่ายๆ ด้วยการเดิน และหมั่นสังเกตตัวเองระหว่างเดินว่ารู้สึกอย่างไร เพื่อที่จะปรับให้เหมาะสมกับตัวเอง ลองมาดูกันว่า เราจะเดินให้เหมาะสมได้อย่างไร
- ข้อเท็จจริงและประโยชน์ของการเดิน
- การเดินเร็ว  - แค่ไหนเรียกว่าเร็ว ประเมินอย่างไร
- สัญญาณเตือน จากการเดินที่ยังไม่เหมาะสมกับตนเอง