• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แค่หายใจอย่างถูกวิธี ก็ลดความเครียดที่มีได้ง่ายดาย

แค่หายใจอย่างถูกวิธี ก็ลดความเครียดที่มีได้ง่ายดาย
ใครจะรู้ว่า สิ่งที่เราทำกันอยู่ตลอดเวลา อย่าง "การหายใจ" จะสามารถช่วยลดความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจได้ มาดูกันว่าการหายใจที่ถูกต้องทำอย่างไร
- ข้อเสียของการหายใจอย่างไม่ถูกต้อง
- การหายใจที่ถูกต้อง
- วิธีหายใจที่ถูกต้อง ทำตามได้เลย