• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

CPR ช่วยถูกวิธี มีโอกาสรอด

CPR ช่วยถูกวิธี มีโอกาสรอด
คนมักเข้าใจผิดระหว่าง หัวใจวาย และ หัวใจหยุดเต้น ทำให้หลายครั้งไม่สามารถปฐมพยาบาล หรือ ช่วยชีวิตได้ทัน ซึ่งการช่วยอย่างวิธี จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้มากขึ้น มาดูกันว่า หากพบคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เราจะมีวิธีปฐมพยาบาล หรือ ปั้มหัวใจ (CPR) เพื่อกู้ชีพอย่างไรบ้าง
- หัวใจวายและภาวะหัวใจหยุดเต้นต่างกันอย่างไร
- การกู้ชีพ หรือ ปฐมพยาบาล CPR คืออะไร
- ขั้นตอนการกู้ชีพ หรือ ปฐมพยาบาล CPR
- สิ่งสำคัญในการกู้ชีพ หรือ ปฐมพยาบาล CPR