• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

 

บ้านคือสถานที่ๆ ควรให้ความอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับผู้อาศัยไม่ว่าจะเพศและวัยใดก็ตาม แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว การออกแบบบ้านจะต้องมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบประตู  ไฟฟ้า พื้้นบ้าน ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว ฯลฯ