• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน|e-newsletters ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม 2553

จดหมายข่าว หมอชาวบ้าน ฉบับนี้พบกับ

โรคหน้าร้อน

แม้ยังอยู่ในช่วงราวมีนาคม แต่อุณหภูมิร้อนเทียบเท่าไอร้อนของเดือนเมษายนซึ่งนับเป็นเดืิอนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีซึ่งหากอากาศร้อนมากๆ อาจเป็นผลให้ได้รับอันตรายจากสภาพอากาศร้อน หรือเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนขึ้นมาได้ เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือ อ่านต่อ... 

ยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก

โรคริดสีดวงทวารหนัก หมายถึง โรคที่เกิดความผิดปกติเป็นติ่งเนื้อของทวารหนักเกิดการยื่นออกมา ซึ่งพบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำหรับประชาชนทั่วไป ที่สหรัฐอเมริกามีการศึกษาและประมาณว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชาวอเมริกันเคยเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก และคาดว่าประเทศไทยก็พบโรคนี้ได้บ่อยเช่นกัน อ่านต่อ...

กลูตาไทโอน...เตือนวัยรุ่นคลั่งขาว ระวังอันตราย

ปัจจุบันพบบ่อยว่าวัยรุ่นให้ความสำคัญกับการมีรูปร่างหน้าตาดี การมีผิวพรรณสดใส ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไร หากหนทางที่ได้มานั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ  เช่น จากการกินอาหารให้ครบหมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่าวัยรุ่นบางส่วนหมกมุ่นอยู่กับการดูแลรูปร่าง หน้าตาตนเอง อ่านต่อ

ปวดกล้ามเนื้อ

อาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมักพบได้บ่อยทั้งในคนทำงานนั่งโต๊ะและผู้ใช้ แรงงาน ถ้าไม่ได้จัดการกับอาการปวดเมื่อยและล้ากล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม อาการอาจมากขึ้นจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อ (myofascial pain) การยืดกล้ามเนื้อเป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ อ่านต่อ...

ความดันสูง-ความดันต่ำ

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาที่พบบ่อย และก็เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันได้บ่อยๆ ทั้งหมอและคนไข้ ที่ว่าเข้าใจผิดนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวเลขความดันโลหิตเท่าไหร่ที่จัดว่า สูง เพราะโดยทั่วไปก็เข้าใจกันถูกต้องอยู่แล้วว่าถ้าตัวเลขสูงเกิน ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ก็จะถือว่ามีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ แต่ปัญหามักจะอยู่ตรงที่ว่า อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมอชาวบ้านสัญจร

ร่วมสัญจรกับหมอชาวบ้าน ไปกับกิจกรรมสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ “ไร่ปลูกรัก ผักอินทรีย์” ไร่ปลูกรัก เดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ (orgame)  อ่านต่อ... 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๘  มีขึ้นระหว่าง ๒๖ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอเชิญท่านเยี่ยมชมบู๊ธ  
“หมอชาวบ้าน” ที่ โซน C๑ “หมอชาวบ้าน” บู๊ธ M ๐๙ อ่านต่อ...


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]

ป้ายคำ: