• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลือกกินไขมันในอาหาร เพื่อป้องกันไขมันในเลือดสูง

เลือกกินไขมันในอาหาร เพื่อป้องกันไขมันในเลือดสูง
ไขมันในอาหาร และ ไขมันในเลือด แตกต่างกันนะ มาดูกันว่าไขมันในอาหารมีอะไรบ้าง พบในอาหารชนิดใด และ ส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดอย่างไร
- ไขมันอิ่มตัว 
- ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 
- ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน แหล่งอาหารที่พบ และส่งผลอย่างไรต่อระดับไขมันในเลือด
- ไขมันทรานส์ 
- อาหารที่มีไขมันทรานส์สูง