ร่างกายของเรา

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  กำเนิดกุมารรูปที่ 1 มดลูก และรังไข่ของผู้หญิง1. ช่องเชิงกราน (Pelvic girdle)2. รังไข่ (ovary)3. มดลูก (uterus)4. ปีกมดลูก (Follopian tube)5. ไข่ (egg)6. ปากแตรและปากมดลูก (fimbria)7. กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder)8. ปากมดลูก (cervix)9. ช่องคลอด (vagina)10. ทวารหนัก (anus)11. ท่อปัสสาวะ (urethra)พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกำเนิดของมนุษย์ในพระมหาตัณหาสังขยสูตรไว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  เซลล์ หน่วยที่เล็กที่สุดของชีวิตมนุษย์เรามีความรู้ทางวิทยาการก้าวหน้าไป คือ เป็นนายใหญ่นายโต เป็นเจ้าคนนายคนบริหารประเทศทั้งประเทศ หรือคุมทหารทั้งกองทัพ มีความสามารถในด้านวิทยายุทธยอดเยี่ยม แต่มีสักกี่คนที่จะใช่หมอหรือพยาบาล จะมีความรู้ในตัวของเราเองดี รู้จักการทำงานของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นอย่างดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
  ดวงตารูปที่ 11. เยื่อตา (CONJUNCTIVITIS)2. กระจกตา หรือคอร์เนีย (CORNEA)3. รูม่านตาหรือพิพิล (PUPIL)4. ม่านตา หรือไอริส (IRIS)5. ของเหลวเอเควียสฮิวเมอร์ (AQUEOUS HUMOUR)6. แก้วตา หรือเลนส์ (LENS)7. กล้ามเนื้อซีเลียรี่บอดี้ (CILIARY BODY)8. จุดบอด (BLIND SPOT)9. โฟเวีย (FOVEA)10. หลอดเลือด (BLOOD VESSELS)11. เส้นประสาทตา (OPTIC NERVE)12. จอภาพ หรือเรตินา (RETINA)13. คอรอยด์ (CHOROID)14. สเคลอรา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 4 สิงหาคม 2522
  ผิวหนัง ผม ขน และเล็บรูปที่ 1 ส่วนประกอบของเซลล์รูปที่ 2 หนังกำพร้า (ผิวหนังชั้นนอก)ผิวชั้นบนสุด1 ประกอบด้วยเซลล์ที่ตาแล้ว มีลักษณะคล้ายแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา มีสารโปรตีนแข็งๆ ที่เรียกว่า เคอราติน (Keratin) ซึ่งช่วยให้ผิวหนังเหนียวและกันน้ำ เซลล์ที่ตายแล้ว จำนวนล้านๆ ตัว จะหลุดออกจากผิวเป็นขี้ไคลอยู่ตลอดเวลา โดยถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ที่เคลื่อนตัวจากชั้นล่าง2 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  ปอดกับการหายใจ1หลอดลมใหญ่ (Trachea)2หลอดลมซ้ายกับขวา (Left £ Right Bronchus)3หลอดลมเล็ก (Small bronchus)4หลอดลมฝอย (Bronchiole)5ท่อถุงลม (Alveolus, Alveoli)6เส้นเลือดฝอย (Capillary)7หัวใจ (heart)รูปที่1 โครงสร้างของปอดอากาศจะผ่านหลอดลมใหญ่1 ซึ่งเป็นท่อประกอบด้วยกระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อยาว 25 ซ.ม. จากนั้นจะแยกออกเป็น 2 ข้าง คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  หัวใจ กับการไหลเวียนของเลือด1 เส้นเลือดแดงที่คอ2 เส้นเลือดดำที่คอ3 เส้นเลือดแดงที่แขน4 เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (ส่วนโค้ง)5 เส้นเลือดดำใหญ่บน6 เส้นเลือดในปอด7 หัวใจ8 เส้นเลือดดำที่แขน9 เส้นเลือดดำใหญ่ล่าง10 เส้นเลือดที่ไต11 เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (ส่วนล่าง)12 เส้นเลือดแดงที่ปลายแขน13 เส้นเลือดดำที่สะโพก14 เส้นเลือดแดงที่สะโพก15 เส้นเลือดแดงที่ต้นขา16 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522