• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน | e-newsletters ฉบับเดือนสิงหาคม 2554

facebook หมอชาวบ้าน  twitter หมอชาวบ้าน  myspace หมอชาวบ้าน  youtube หมอชาวบ้าน....จดหมายข่าว หมอชาวบ้าน ฉบับนี้พบกับ
   
ภาพมาจาก:www.doctorcosmetics.com

ตาย... จากยาฝ้า?
การรักษาฝ้ากินเวลานาน ฝ้าในสตรีเอเชียมักเป็นเรื้อรังไม่หายขาดและไม่พบโอกาสที่จะหายไปได้เองเหมือนในชาวตะวันตกการทาเครื่องสำอางเพื่อปกปิด...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://campus.sanook.com

ปากเหม็น
เมื่อกล่าวถึงปากเหม็นแล้วดูเหมือนว่า ทุกคนคงไม่อยากจับจองเป็นเจ้าของคุณสมบัตินี้เป็นแน่ เพราะนอกจากจะรบกวนบรรยากาศในการพูดคุยแล้ว...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:www.bangplamahospital.com

ไม่อยากยืดการตายในวาระสุดท้าย
บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:www.mahatai.org

สำหรับคนพิการ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ส.พ.ค.)แจกรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกมีเพียงพอสำหรับทุกท่าน...อ่านต่อ
 
 
ภาพมาจาก:http://cpblog.cpportal.net


ยาเหลือใช้... ที่บ้าน
บรรดายาที่มีไว้ในบ้านนี้ บ่อยครั้งที่เก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ อาจเป็นเพราะว่าผู้ป่วยที่เคยใช้ยาชนิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาโดยแพทย์ให้เปลี่ยนยาชนิดใหม่ ทำให้ยาเดิมที่เหลืออยู่...อ่านต่อ

ภาพมาจาก:http://img.kapook.com


อบรมฟรี "อาหาร สมาธิ และฝึกโยคะกระชับสัดส่วนให้สวยสมวัย"
มูลนิธิหมอชาวบ้านขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง“อาหาร สมาธิ และฝึกโยคะกระชับสัดส่วนให้สวยสมวัย” โดย พญ.จินตนา ...อ่านต่อ

ภาพมาจาก:www.siamhealthandbeauty.com


กินอย่างไร...ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน
ปัญหาโรคกระดูกพรุนในทวีปเอเชียกำลังทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากประชาชนในภูมิภาคนี้มีอายุยืนยาวขึ้น ในอนาคตปัญหากระดูกสะโพกหักทั่วโลก...อ่านต่อ

ภาพมาจาก: http://publishing.doctor.or.th


เมื่อลูกท้าทายคุณ เล่ม 1
เสนอแนวทางใหม่ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในตัวลูกมากยิ่งขึ้น อันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวันของคุณกับลูก...อ่านต่อ


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๔๗๑๐, ๐-๒๒๗๘-๑๖๑๖   โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๑๘๐๖
www.doctor.or.th  E-mail : [email protected]

 

ป้ายคำ: