• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน | e-newsletters ฉบับเดือนสิงหาคม 2555

facebook หมอชาวบ้าน  twitter หมอชาวบ้าน  youtube หมอชาวบ้าน....จดหมายข่าว หมอชาวบ้าน ฉบับนี้พบกับ
     
ภาพมาจาก: http://tinyzone.tv

โรคแม่ทำ
พ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกด้วยคติที่ว่า "สิ่งที่ตนเองเคยขาดไปเมื่อยังเด็ก...ลูกจะต้องได้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่" เมื่อเด็กได้รับความสุขสบายจากพ่อแม่มาอย่าง ง่ายดาย ทำให้เด็กไม่รู้จักคำว่า "พยายาม"...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://www.zartec.com

ลักษณะเล็บที่เปลี่ยนไป บอกอะไรคุณได้บ้าง
เล็บมือของคนเราสามารถบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนผู้เป็นเจ้าของได้หลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เล็บจะบ่งชี้ได้ก็คือสุขภาพร่างกายของคุณ...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://p.s1sf.com

แผลร้อนใน : เป็นๆหายๆทำอย่างไรดี
ถ้าเป็นแผลที่มุมปาก ๒ ข้าง และขาดอาหารก็ให้การรักษาด้วยวิตามิน บี ๒ ส่วนแผลร้อนในเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบอิมมูนของร่างกาย ก็เน้นการปฏิบัติตัว และแก้อาการ...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://cdn.learners.in.th

โยคะกับประจำเดือน...
การฝึกเทคนิคโยคะ จะช่วยคลายอาการปวดก่อนมีประจำเดือน อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้เป็นอย่างดี ฝึกเทคนิคโยคะอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ เดือน...อ่านต่อ
 
 
ภาพมาจาก:http://www.saunawell.com

มูลนิธิหมอชาวบ้าน
จัดอบรม"ยืดกายคลายปวด"
อาการปวดต่างๆ เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเรามีความผิดปกติเกิดขึ้น ต้องรีบปรับแก้พฤติกรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจ็บปวดนั้น ความเจ็บปวดไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นแล้วเรื้อรัง...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://p2.s1sf.com

วิตามินเม็ด กินทำไม ปลอดภัยจริงหรือ?
"วิตามิน" เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็เกิดโทษได้เหมือนกัน การกินตาม "ธรรมชาติ" จะได้ประโยชน์มากกว่า และ/หรือโทษน้อยกว่าการกินแบบ "ปรุงแต่ง" โดยสกัดเป็นเม็ดหรืออาหารเสริม...อ่านต่อ
ภาพมาจาก:http://freechilchil.com

มะเฟืองผลไม้ควบคุมน้ำหนัก
มะเฟืองมีวิตามินซีมาก บรรเทาโรคเลือดออกตามไรฟัน มะเฟืองมีปริมาณพลังงาน น้ำตาลและเกลือโซเดียมต่ำ เหมาะกับการกินเพื่อควบคุมน้ำหนัก คุมน้ำตาลในเลือด หรือลดความอ้วน...อ่านต่อ
ภาพมาจาก: http://publishing.doctor.or.th


โรคหัวใจ...อาการเจ็บหัวใจ
กรณีศึกษาที่ได้จากประสบการณ์จริงในการรักษาผู้ป่วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและสงสัยว่าผู้ใกล้ชิดหรือตนเอง มีอาการหรือโอกาสที่จะป่วย สามารถรู้จักและเข้าใจอาการ...อ่านต่อ


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๔๗๑๐, ๐-๒๒๗๘-๑๖๑๖   โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๑๘๐๖
www.doctor.or.th  E-mail : [email protected]

ป้ายคำ: