• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะกับประจำเดือน...

โยคะกับประจำเดือน...

ประจำเดือนคือ ส่วนหนึ่งของการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นการเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์  ประจำเดือนเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นจนอายุประมาณ ๔๐ ปี ซึ่งเรียกว่า วัยเจริญพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์ในสตรีมีกลไกการทำงานเป็นวงจร ใน ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๒๘ วัน เริ่มตั้งแต่ผนังมดลูกเติบโต สลายตัว และเริ่มต้นใหม่ ช่วงสลายตัวนั่นเองที่ผนังมดลูกเก่าหลุดออก  ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดออกมาทางช่องคลอด

วงจรสืบพันธุ์นี้ควบคุมโดยระบบฮอร์โมน ด้วยต่อมใต้สมองไฮโพทาลามัส  ที่มีหน้าที่รักษาระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายให้เป็นปกติ  ความผิดปกติของอารมณ์ ความเครียด จะมีผลต่อระบบฮอร์โมน ซึ่งส่งผลไปยังระบบสืบพันธุ์อีกทีหนึ่ง

ผู้หญิงทั่วไปมีอาการปวด (ไม่มาก) ขณะมีประจำเดือน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะ คนที่อายุยังน้อย อาจปวดมากขณะมีประจำเดือนมาก บางรายถึงกับปวดจนอาเจียนก็มี  ซึ่งมีสาเหตุหลายๆ ประการ เช่น ความไม่สมดุลของฮอร์โมน ตำแหน่งของ มดลูก อุ้งเชิงกรานแคบ ฯลฯ  ความเครียด ความขุ่นมัว ทางอารมณ์ ก็ส่งผลต่ออาการปวดขณะมีประจำเดือนด้วย ทั้งยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น การใช้ร่างกายมากเกิน (เช่น นักกีฬา) ความอ้วน ก็เป็นสาเหตุของประจำเดือน มาไม่สม่ำเสมอได้เช่นกัน ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อ หาสาเหตุเสียก่อน

เทคนิคโยคะ สำหรับบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
การฝึกเทคนิคโยคะ จะช่วยคลายอาการปวดก่อนมีประจำเดือน อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้เป็นอย่างดี  ฝึกเทคนิคโยคะอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ เดือน  ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก วันละ ๓ ครั้ง  ครั้งละประมาณ ๑๕ นาที  สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน ซึ่งส่วนใหญ่อายุ ๔๐ ปีขึ้นไปแล้ว ในช่วงต้นควรฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะที่บริเวณมดลูก ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 

ข้อมูลสื่อ

281-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 281
กันยายน 2545
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์