เรื่องน่ารู้

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 44 ธันวาคม 2525
    ลายนิ้วมือบอกโรคมะเร็งเต้านมคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตำรวจมักดูลายนิ้วมือให้ผู้ต้องหาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่หมอดูกลับดูลายฝ่ามือ ไม่ยักดูลายนิ้วมือ ก็เพราะมีการพบว่า ลายนิ้วมือของคนนั้นคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต จึงเป็นหลักฐานจับผิดจับถูกได้ดีนักแลแต่เส้นลายฝ่ามือจะมีเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับเส้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต นี่แหละ ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 43 พฤศจิกายน 2525
    น้ำตาลทำเป็นน้ำเชื่อมรักษาแผลเรื้อรัง ⇔ แผลที่น่าเอือมระอารูปทางขวามือเป็นแผลเรื้อรังรูปแรกเป็นแผลที่ก้นกบ มักพบเสมอในผู้ที่เป็นอัมพาต แผลอย่างนี้รักษายากกว่าจะหาย บางทีเป็นแรมปี บางทีรักษาไม่หายเป็นไปจนตายก็มี ด้วยเหตุที่เรื้อรังหมอก็ระอา พยาบาลก็เอือมเพราะต้องเปลี่ยนแผลทุกวัน ...