ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 14 กรกฎาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารสมองเป็น 2 เท่า ในทุกวัยอายุ” โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารสมอง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ...
 • 7 กรกฎาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมสุดพิเศษ  Sook Festival เทศกาลความสุขครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถึง 3 ท่าน มาพูดคุยพร้อมกัน และตอบทุกคำถามที่สงสัยหรือค้างคาใจ เกี่ยวกับ “เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย ...
 • 23 มิถุนายน 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561
  !!! “ประกาศ” !!! มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม “Health Promoter Camp” (ค่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะ)ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (Mandarin Hotel Managed by Centre ...
 • 21 มิถุนายน 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561
  รายการ The Dr.Oz Siriraj ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางช่อง 340 หรือติดตามได้จากแฟนเพจ The Dr.Oz Siriraj https://www.facebook.com/TheDr.OzThailandBySiriraj
 • 9 มิถุนายน 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “อันตราย ไขมันทรานส์ และน้ำดื่ม จะรู้ได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านไขมันและเครื่องดื่ม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ...
 • 12 พฤษภาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยวอย่างไร ให้เกิดสุขภาวะ” โดย คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี  ผู้ดำเนินรายการ Navigator วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ...
 • 21 เมษายน 2561
  การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนมูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน” โดย โดย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนจีน วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา ...
 • 10 มีนาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “กินตามกระแส แย่หรือดี” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาหารและโภชนาการวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 ...
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์” สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ลืมแว่นตาไปได้เลย รวมทั้งฟี้นฟู ต้อกระจก ต้อหิน โดย อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูสายตาด้วยวิถีธรรมชาติ ...
 • 20 มกราคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "พลังลมปราณเพื่อสุขภาพและบำบัดโรค" โดย วิทยากร ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝึกพลังลมปราณเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...