ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 28 มิถุนายน 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2560
  อบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ." จัดโดย… มูลนิธิหมอชาวบาน ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
 • 10 มิถุนายน 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม” โดย อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันนี่) ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิต วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 20 พฤษภาคม 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานครบรอบ 38 ปี "หมอชาวบ้าน" พร้อมฟังเสวนา "มิติใหม่แห่งการเรียนรู้สู่สุขภาวะ" โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานมูลนิธิหมอชาวบ้านและบรรณาธิการบริหาร นิตยสารหมอชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม ...
 • 8 เมษายน 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว" โดย อาจารย์วิชมน สินธวถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการสื่อสารภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 25 มีนาคม 2560 ถึง 26 มีนาคม 2560
  ขอเชิญนักออกแบบกราฟิก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ "Health Info+Graphic Workshop เพื่อการสื่อสารสุขภาพ" โดยทีม Infograhic มือโปร ใช้เนื้อหาสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบาน เน้น 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ...
 • 11 มีนาคม 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ไบโพลาร์ (Bipolar) โรคของคนอารมณ์ ๒ ขั้ว” โดย โดย ผศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 ...
 • 11 กุมภาพันธ์ 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก "รักตัวเอง รักสุขภาพ กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อไร อย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัย" โดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล ...
 • 21 มกราคม 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สมอง สดใส จำแม่น จำยาว" (Visual Thinking) โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 14 มกราคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2560
  ขอเชิญนักออกแบบกราฟฟิก นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้ที่สนใจสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Infographic โดยใช้เนื้อหาด้านสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบ้าน เน้น 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย วันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ห้องประชุม 201 ...
 • 17 ธันวาคม 2559
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ต้อนรับปีใหม่ 2560  "จีบบ่อยๆ ชีวิตดีงาม ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ" โดย อาจารย์ธนิช  สุนทรธนกูล ผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  เวลา ...