ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 1 พฤษภาคม 2558
  มูลนิธิหมอชาวบ้านขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานครบรอบ 36 ปี มูลนิธิหมอชาวบ้าน ชมวิดีทัศน์ "36 ปี หมอชาวบ้าน" พิธิมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณ ปาฐกถา "การดูแลตนเอง คุณค่า คุณธรรม ของมนุษยชาติ" โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี นอกจากนี้ ...
 • 18 เมษายน 2558
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...
 • 21 มีนาคม 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การนอนหลับ : สาระที่น่ารู้" โดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30 - 17.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 24 มกราคม 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กินอยู่อย่างสง่า ตอนที่ 2"ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่งโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียนเจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง ...
 • 20 ธันวาคม 2557
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...
 • 22 พฤศจิกายน 2557
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...
 • 31 ตุลาคม 2557
  มูลนิธิหมอชาวบ้านร่วมกับสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล  ร่วม "ทำบุญด้วยหนังสือ สร้างกุศลด้วยปัญญา" บริจาคชุดหนังสือสุขภาพให้กับวัด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ...
 • 18 ตุลาคม 2557
  โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”วัยทองกินอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วมีสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 ...
 • 20 กันยายน 2557
  โดย นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครธนผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 23 สิงหาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, ...