ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 17 ตุลาคม 2558
  วิทยากรโดย อาจารย์อิทธิภัทร์ ภัทรเมฆานนท์  วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ** ...
 • 19 กันยายน 2558
  ขอเชิญอบรมหัวข้อ "เคล็ดลับ จำเก่ง จำแม่น สมอง และสุขภาวะ"โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล วิทยากรบรรยายด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 15 สิงหาคม 2558
  ขอเชิญอบรมหัวข้อ "พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา"โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 18 กรกฎาคม 2558
  ร่วมผ่อนคลายไปกับ "ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต" สร้างความเบิกบานให้ชีวิต ลดความตึงเครียดในปัจจุบัน วิทยากรโดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ...
 • 9 พฤษภาคม 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน...ความสุขเกิดได้ง่าย"ร่วมเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ...
 • 1 พฤษภาคม 2558
  มูลนิธิหมอชาวบ้านขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานครบรอบ 36 ปี มูลนิธิหมอชาวบ้าน ชมวิดีทัศน์ "36 ปี หมอชาวบ้าน" พิธิมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณ ปาฐกถา "การดูแลตนเอง คุณค่า คุณธรรม ของมนุษยชาติ" โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี นอกจากนี้ ...
 • 18 เมษายน 2558
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...
 • 21 มีนาคม 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การนอนหลับ : สาระที่น่ารู้" โดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30 - 17.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 24 มกราคม 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กินอยู่อย่างสง่า ตอนที่ 2"ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่งโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียนเจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง ...
 • 20 ธันวาคม 2557
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...