ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 1 ธันวาคม 2555
  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มูลนิธิหมอชาวบ้านร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยขอเชิญพ่อ-ลูก ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย  "ชวนพ่อมาฟิต กับผ้าขาวม้า" ที่ศูนย์เยาวชน สวนลุมพินีในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 7.30-12.30 ...
 • 14 ตุลาคม 2555
  มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ที่ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้โรคข้อและกระดูกแก่ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ...
 • 29 กันยายน 2555
  อาการปวดต่างๆ เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเรามีความผิดปกติเกิดขึ้น ต้องรีบปรับแก้พฤติกรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจ็บปวดนั้น ความเจ็บปวดไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นแล้วเรื้อรัง ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บปวดต่างๆ ...
 • 26 กันยายน 2555
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง จะสู้ ดูแลอย่างไร... เมื่อกระดูกพรุน โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ ฐิติพันธุ์ดำรง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 26 กันยายน 2555
  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโครงการธาลัสซีเมียและหน่วยเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน เรื่อง โรคเลือดของคนไทย : เลือดจางธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ...
 • 23 กันยายน 2555
  คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
 • 17 กันยายน 2555 ถึง 21 กันยายน 2555
  ศิริราช - สธ. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ...
 • 13 กันยายน 2555
  มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มอบรางวัล “Thailand NGO Awards 2012" โดย มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (อีดีเอฟ) รับรางวัล NGO ยอดเยี่ยมประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ขณะที่ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ...
 • 13 กันยายน 2555
  นาย ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า สถาบันคีนันฯได้ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และเดอะ รีซอร์สอัลลิอันซ์  ประกาศผลรางวัล "Thailand NGO Awards 2012"  หรือรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ...
 • 13 กันยายน 2555
  The first Thailand NGO Awards, which help to promote good governance and programmes that create real impacts on development and, in turn, raise the standards of development in Thailand and neighbouring countries, were launched in 2011.There are ...