ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 13 กันยายน 2555
  The first Thailand NGO Awards, which help to promote good governance and programmes that create real impacts on development and, in turn, raise the standards of development in Thailand and neighbouring countries, were launched in 2011.There are ...
 • 13 กันยายน 2555
  ร็อกกี้เฟลเลอร์-รีซอร์สอัลลิอันซ์-คีนัน มอบรางวัล Thailand NGO Awards แก่มูลนิธิหมอชาวบ้าน-กองทุนเพื่อการศึกษา-ศูนย์ชีวิตใหม่ เผยองค์กรพัฒนาเอกชนขาดเงินทุนทำงานพัฒนาวันที่ 13 ก.ย. 55 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ ...
 • 12 กันยายน 2555
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ปวดหลัง โดย นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ...
 • 10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
  โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖เรื่อง “ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านอาหาร”วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง ...
 • 7 กันยายน 2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันมหิดล ๒๕๕๕ ในการรณรงค์ร่วมบริจาคให้กับโครงการสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ติดตามการถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ...
 • 21 สิงหาคม 2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมวันมหิดล 2555  ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในงาน “ถนนคนรักสุขภาพ”  งานนี้เปิดบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย  ณ  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1  ทางโมเดิร์นไนน์ ...
 • 13 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
  สลิลภร ปรัชญางค์ปรีชา, จาริกา มาคคช, ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ ...
 • 12 สิงหาคม 2555 ถึง 5 ธันวาคม 2555
  หลักการและเหตุผลในวโรกาส ๘๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ และครบรอบ ๙๙ ปี ...
 • 3 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
  ดาวโหลดเอกสารฟรี  ที่นี่เเหล่งที่มา : ทีมงานและชมรมรักษ์หทัย
 • 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
  โรคมือ เท้า ปาก พ.ศ.๒๕๕๕กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือกรณีการเสียชีวิตจาก “โรคมือ เท้า ปาก” ของชาวกัมพูชามากกว่า ๕๐ ราย ก่อให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในสังคมไทย โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด ...