ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 19 มีนาคม 2557 ถึง 21 มีนาคม 2557
  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล ...
 • 15 มีนาคม 2557
  โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ออฟฟิศซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรค" วิทยากรโดย คุณครูหนูเล็ก ฉัตริษา ...
 • 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2557
  มีนาคม เป็นเดือนของสตรีสากล ศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตสตรีสำหรับคุณผู้หญิงท่านใดที่มีปัญหารักษาสิว ฝ้าไม่หาย ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมีปัญหาหนาวง่าย ...
 • 25 มกราคม 2557
  สร้างความเบิกบานให้ชีวิต...รับปีใหม่ ด้วยลมหายใจ และ เสียงดนตรีโดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 24 มกราคม 2557 ถึง 26 มกราคม 2557
  วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗มูลนิธิข้าวขวัญ ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร นำทีมโดย คุณเดชา ศิริภัทรกำหนดจัดอบรม “การทำนาอินทรีย์” ...
 • 23 มกราคม 2557
  ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร จัดกิจกรรม  “พืชพรรณ ธัญญาหาร…เพื่อความมั่นคงในการออกเรือน” ต้อนรับเดือนแห่งความรัก โดยทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ พบกับนิทรรศการความรู้เรื่อง ...
 • 23 มกราคม 2557
  5-9 มี.ค. 57 นี้ พบกับ มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทเปิดประเดิมครั้งแรก ในธีม "กินเปลี่ยนโลก(โรค) กินเปลี่ยนรส กินเปลี่ยนร่าง"  จะพาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมเปี่ยมสาระในลาน "รู้อยู่ รู้กิน" ซึ่งประกอบไปด้วยโซนหลักๆ ได้แก่ ...
 • 22 มกราคม 2557
  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ต้อหิน ต้อกระจก วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๙ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ ...
 • 22 มกราคม 2557
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ก่อนลมหายใจสุดท้ายกับกำลังใจรอบข้าง โดย นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 18 มกราคม 2557 ถึง 19 มกราคม 2557
  ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้ ๑ วัน ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรีวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ พบกับกิจกรรมหลากหลายเวที• Organic Acoustic Music ธีร์ ไชยเดช กับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์• Organic Craft ...