ข่าวสาร/กิจกรรม

  • 5 กรกฎาคม 2553 ถึง 1 สิงหาคม 2553
    เชิญชวนผู้สนใจที่ปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้าน ร่วม “โครงการสวนผักในบ้านฉันปี2”เนื่องในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 7 วันที่ 1-5กันยายนประเภทการประกวด คือ สวนผัก ในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด โรงเรียน ชุมชุน ด่านฟ้า ...