ข่าวสาร/กิจกรรม

  • 17 สิงหาคม 2553
    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันมหิดลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดาของวงการแพทย์ไทย ในงาน “สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)” ...
  • 17 สิงหาคม 2553
    ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่อง “กระดูกพรุน” วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ บรรยายโดย อ.นพ.วีระศักดิ์ ...
  • 5 กรกฎาคม 2553 ถึง 1 สิงหาคม 2553
    เชิญชวนผู้สนใจที่ปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้าน ร่วม “โครงการสวนผักในบ้านฉันปี2”เนื่องในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 7 วันที่ 1-5กันยายนประเภทการประกวด คือ สวนผัก ในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด โรงเรียน ชุมชุน ด่านฟ้า ...