ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 17 สิงหาคม 2553
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง “สร้างสุขในวัยผู้สูงอายุ” วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ บรรยายโดย พญ.อมรา มลิลา สนใจสอบถามได้ที่ฝ่ายการพยาบาล ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมจัดอบรมโยคะ ๔ หลักสูตร ตลอดทั้ง  ๕ วัน รวม ๑๐ คาบ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สนใจสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันมหิดลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดาของวงการแพทย์ไทย ในงาน “สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)” ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่อง “กระดูกพรุน” วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ บรรยายโดย อ.นพ.วีระศักดิ์ ...
 • 5 กรกฎาคม 2553 ถึง 1 สิงหาคม 2553
  เชิญชวนผู้สนใจที่ปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้าน ร่วม “โครงการสวนผักในบ้านฉันปี2”เนื่องในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 7 วันที่ 1-5กันยายนประเภทการประกวด คือ สวนผัก ในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด โรงเรียน ชุมชุน ด่านฟ้า ...