ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 8 ธันวาคม 2553
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ปัญหาปัสสาวะไวเกินกับผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ ...
 • 26 พฤศจิกายน 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐
 • 26 พฤศจิกายน 2553 ถึง 28 พฤศจิกายน 2553
  แพทยสภาจับมือสถาบันการแพทย์-พยาบาล พร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา”   เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปีแพทยสภา และ 120 ปีแห่งการพระราชสมภพ ...
 • 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง 23 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง สุราในโลกเสรี : Alcohol in a Globalized World วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ  
 • 14 พฤศจิกายน 2553
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กเล็ก บรรยายโดย อ.พญ.จริยา ทะรักษา  ...
 • 12 พฤศจิกายน 2553
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ผู้สูงวัย อยู่อย่างไร ห่างไกลโรค วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ ...
 • 10 พฤศจิกายน 2553
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง โรคหัวใจ และหลอดเลือด วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ บรรยายโดย นพ.สราวุฒิ ...
 • 9 พฤศจิกายน 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญมาร่วมฝึกโยคะดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลด้วยอาสนะขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันและผ่อนคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง ...
 • 9 พฤศจิกายน 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐ 
 • 29 ตุลาคม 2553 ถึง 6 พฤศจิกายน 2553
  คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ขอเชิญฟังการบรรยาย (แปลเป็นภาษาไทย) เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า โดยศาสนาจารย์ Terry Tsui ผู้มีความรู้ความสามารถจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ...