ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 27 กรกฎาคม 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง กรดไหลย้อน... อันตรายหลังการกิน โดย นพ.พรเทพ อังศุวัชราการ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 10 กรกฎาคม 2554
  โครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูก ปี ๔ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ และ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ...
 • 8 กรกฎาคม 2554
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง นิ่ว โดย นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ...
 • 7 กรกฎาคม 2554
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ จัดประชุมวิชชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ” ถกแถลง ๖๖ ...
 • 2 กรกฎาคม 2554
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ ร้านเลม่อนฟาร์ม จัดเผยแพร่ความรู้สู่ประชน เรื่อง การฝึกร้องเพลงเพื่อสุขภาพ โดย แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ...
 • 22 มิถุนายน 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง เสียงและการได้ยินของผู้สูงอายุ โดย นพ.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 16 มิถุนายน 2554 ถึง 19 มิถุนายน 2554
  นิตยสารสุขภาพรายเดือนแถมฟรี "Hospital & Healthcare" ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงาน  "มติชนเฮลท์แคร์ 2011" ภายใต้ธีม "ลดทุกข์ ...
 • 10 มิถุนายน 2554
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ปัญหา...ฝันที่พบบ่อย โดย ทพญ. บุรณี สมบัติพานิช งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ ๑๐ ...
 • 5 มิถุนายน 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน และศูนย์สุขภาพจิตเขต ๔ สถาบันกัลยาราชนครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในโยคะ และ/หรือธรรมะเข้าร่วมอบรมคอร์ส "โยคะหรรษา ...
 • 5 มิถุนายน 2554
  โยคะธรรมะหรรษา ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่  5  มิถุนายน  2554 ณ สถาบันกัลยาราชนครินทร์  พุทธมณฑลสายสี่  จ. นครปฐม    สถาบันโยคะวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน และศูนย์สุขภาพจิตเขต 4  ...