ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 4 เมษายน 2554 ถึง 8 เมษายน 2554
  เปิดค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 12คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการแพทย์ (สหสาขาวิชาชีพ) เข้า “ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่  4 – 8 ...
 • 30 มีนาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐ 
 • 25 มีนาคม 2554 ถึง 6 เมษายน 2554
  งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆทุกประเภทจำนวนมากออกมาวางจำหน่าย ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ...
 • 7 มีนาคม 2554
  คนใกล้ตัวหรือญาติผู้ใหญ่ของท่านมีอาการแบบนี้หรือไม่ มีพฤติกรรมหรือบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม เคยมีเหตุผล ใจเย็น กลายเป็นหงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียวบ่อย หลงๆลืมๆ นึกคำพูดไม่ออก บวกลบเลขง่ายๆไม่ได้ ไม่สามารถทำอะไรๆที่เคยทำประจำ เช่น อาบน้ำ กินข้าว ...
 • 2 มีนาคม 2554 ถึง 29 มีนาคม 2554
  งานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน ฝ่ายการพยาบาลอาคารหลัก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง กินอย่างไร? ให้ห่างไกลโรค โดย รศ.ดร.นพวรรณ ...
 • 2 มีนาคม 2554 ถึง 23 มีนาคม 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง พิชิตโรคอ้วน...อย่างครบวงจร โดย นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ...
 • 9 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปี 2554  หมดเขต 31 มีนาคม นี้ ...
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 มีนาคม 2554
  ฟรี อบรมการทำอาหารว่างสุขภาพ ครั้งที่ 1“พั้นซ์สมุนไพร(ลดพลังงาน)และคุกกี้สุขภาพ”ท่านจะได้รับทั้งความรู้และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการตอบข้อซักถามที่สงสัย “อาหารสุขภาพ?”จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าลงทะเบียน  ...
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554
  แนะนำหนังสือ  โรงเรียนลูก = โรงเรียนของเรา   ผู้เขียน  ทีมงานฝึกอบรมมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว บรรณาธิการ  ...
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2554
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ผิวสวยสมวัย โดย พญ.ชนิษฏา วงษ์ประภารัตน์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ...