ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 27 ตุลาคม 2553
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ บรรยายโดย อาจารย์กัลยกร ฉัตรแก้ว ...
 • 27 ตุลาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน เรื่อง มะเร็งเต้านม... รู้เร็วรักษาได้ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ...
 • 18 ตุลาคม 2553 ถึง 30 ตุลาคม 2553
  กิจกรรมแห่งสติกับพระธรรมาจารย์เซน ติช นัท ฮันห์ และสังฆะหมู่บ้านพลัม จากนานาประเทศ  วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปาฐกถาธรรม ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
 • 10 ตุลาคม 2553
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมใน “โครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูกฟรี” เรื่อง เล่นสนุกปลุกจินตนาการและสร้างสรรค์ ...
 • 8 ตุลาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่อง นิ้วล็อก เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ บรรยายโดย ...
 • 6 ตุลาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐ 
 • 6 ตุลาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการขอเชิญมาร่วมฝึกโยคะดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลด้วยอาสนะขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันและผ่อนคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม  ...
 • 7 กันยายน 2553
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประเทศไทย  ขอเชิญ ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  “รู้จัก  รักษ์สมอง” เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก  ...
 • 31 สิงหาคม 2553
  โครงการ ร้อยเรื่องราว ล้านเรื่องเล่า ป้องกัน การฆ่าตัวตาย (Million Care & Million Share) จัดโดย โรงพยาบาลศรีธัญญา , สมาคมสายใยครอบครัว และอีกหลายองค์กรเอกชน ที่เห็นคุณค่าการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 18-25 ...
 • 27 สิงหาคม 2553
  ครบรอบ 10 ปี  วันหัวใจโลก : World Heart Day: อาทิตย์ที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓“รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน”  (I Work with Heart) จัดโดย  -  ...