ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 6 ตุลาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐ 
 • 6 ตุลาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการขอเชิญมาร่วมฝึกโยคะดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลด้วยอาสนะขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันและผ่อนคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม  ...
 • 7 กันยายน 2553
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประเทศไทย  ขอเชิญ ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  “รู้จัก  รักษ์สมอง” เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก  ...
 • 31 สิงหาคม 2553
  โครงการ ร้อยเรื่องราว ล้านเรื่องเล่า ป้องกัน การฆ่าตัวตาย (Million Care & Million Share) จัดโดย โรงพยาบาลศรีธัญญา , สมาคมสายใยครอบครัว และอีกหลายองค์กรเอกชน ที่เห็นคุณค่าการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 18-25 ...
 • 27 สิงหาคม 2553
  ครบรอบ 10 ปี  วันหัวใจโลก : World Heart Day: อาทิตย์ที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓“รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน”  (I Work with Heart) จัดโดย  -  ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง “สร้างสุขในวัยผู้สูงอายุ” วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ บรรยายโดย พญ.อมรา มลิลา สนใจสอบถามได้ที่ฝ่ายการพยาบาล ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมจัดอบรมโยคะ ๔ หลักสูตร ตลอดทั้ง  ๕ วัน รวม ๑๐ คาบ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สนใจสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันมหิดลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดาของวงการแพทย์ไทย ในงาน “สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)” ...
 • 17 สิงหาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่อง “กระดูกพรุน” วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ บรรยายโดย อ.นพ.วีระศักดิ์ ...
 • 5 กรกฎาคม 2553 ถึง 1 สิงหาคม 2553
  เชิญชวนผู้สนใจที่ปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้าน ร่วม “โครงการสวนผักในบ้านฉันปี2”เนื่องในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 7 วันที่ 1-5กันยายนประเภทการประกวด คือ สวนผัก ในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด โรงเรียน ชุมชุน ด่านฟ้า ...