ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554
  เนื่องจาก บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ ๑๓๕/๕๓-๕๕ ชั้น ๑๘ อาคารอมรพันธ์ ๒๐๕  เทาเวอร์ ๒ ซอยนาทองรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ ได้ผลิต YUAN-BAN ...
 • 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนายความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร ...
 • 31 พฤษภาคม 2554
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความยินดีขอเชิญ "ศูนย์เด็กเล็ก" ทุกแห่งทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" ...
 • 25 พฤษภาคม 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ล้วง...ลับ...ตับรักษาได้ โดย นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 20 พฤษภาคม 2554
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง "อัลไซเมอร์" โดย นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ...
 • 4 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554
  สถาบันโยคะวิชาการมูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคลองค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร . ...
 • 28 เมษายน 2554
  งานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน ฝ่ายการพยาบาลอาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นิ่วและมะเร็งในถุงน้ำดี โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ ...
 • 27 เมษายน 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ปวดสะโพก ในผู้สูงอายุ โดย นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ...
 • 24 เมษายน 2554
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน เพื่อสยามินทราธิราช” ...
 • 8 เมษายน 2554
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์ โดย พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ...